Danh sách những kẻ lừa đảo

Google Search
  Bấm vào Định danh để xem thông tin chi tiết
# Định danh Số vụ lừa đảo Số tiền đã lừa (VNĐ) Tài khoản (MXH, diễn đàn, ...)
81LE VAN HUAN11.200.000tnkhue nhattao.com
82LE DANG QUANG11.100.000 AuthLux Jonny
83Vu Nam11.100.000 Huy Duc Nguyen
84Tran Quoc Khanh11.050.000 Lê H. Lương
85Nguyễn Trọng Đặng21.000.000 Trọng Đặng Nguyễn
86Phạm Minh Đức21.000.000vumyduc1992 nhattao.com
87Vũ Thuỳ Chi11.000.000 Vũ Thuỳ Chi
88Thanh Tùng11.000.000 Thanh Tùng
89Trương Thị Minh11.000.000 Trương Thị Minh, Tiến đầu
90Nguyễn Thị Toàn11.000.000 Hiền Trần