Danh sách những kẻ lừa đảo

Google Search
  Bấm vào Định danh để xem thông tin chi tiết
# Định danh Số vụ lừa đảo Số tiền đã lừa (VNĐ) Tài khoản (MXH, diễn đàn, ...)
631010859097810
632clickbux.org10
633Kim Đình Trường10 Kim Đình Trường (siêu Cò)
634nhanquaso-garena.com10
635Nguyễn Duy Khang10
636platinum-mails.com10
637054100018273610
638digital-ptr.com10
639Nguyễn Thị Hương Ly10 Nguyễn Thị Hương Ly
640tuanlocvang2015.com10