Danh sách những kẻ lừa đảo

Google Search
  Bấm vào Định danh để xem thông tin chi tiết
# Định danh Số vụ lừa đảo Số tiền đã lừa (VNĐ) Tài khoản (MXH, diễn đàn, ...)
541(Không rõ tên)10
542moneybagsmail.com10
543049100005677210
544bondjamesbond.net10
545Crypto-infos10
546annguyengsm10
5478000-cash.com10
548gaditnusinh2001.site10
549Lê Hữu Thắng10 Lê Hoàng
550malisanko-emails.com10