Danh sách những kẻ lừa đảo

Google Search
  Bấm vào Định danh để xem thông tin chi tiết
# Định danh Số vụ lừa đảo Số tiền đã lừa (VNĐ) Tài khoản (MXH, diễn đàn, ...)
41Nguyễn Nhất Khang15.700.0000xC45Cf96fD82caFe5807fB4E2753E631EA1b8e02d etherscan.io
42NGUYEN VAN ANH15.470.000
43Tuấn Mai15.400.000 Tuấn Mai (Tinh Vi)
44Ngo Thua An45.280.000 Ruby Nguyễn
45Nguyen Xuan Toi15.198.000 Nguyen Toi
46Tân IBras44.750.000 Tân IBras (Gạch cước viễn thông)
47muabantienao.com14.694.500
48Peter Track14.620.000
49Doãn Văn Bắc14.500.000An tam nhe nhattao.com
50Nguyen Ngoc Thanh14.400.000 Minh Tuấn