Danh sách những kẻ lừa đảo

Google Search
  Bấm vào Định danh để xem thông tin chi tiết
# Định danh Số vụ lừa đảo Số tiền đã lừa (VNĐ) Tài khoản (MXH, diễn đàn, ...)
21Nguyễn Hoàng Linh215.460.000
22Hồng Tiên115.000.000
23Hoàng Tuấn Vũ114.520.000mr. Invisible skype.com
24Phan Văn Long113.000.000 Phan Văn Long (Exchanger)
25Nguyễn Ngọc Anh111.616.000Ngocanh.cntt skype.com
26Nguyen Van Hiep111.000.000minhtran9615 skype.com
27Lương Văn Tiến110.000.000 Luong Van Tien
28nuochoa79110.000.000nuochoa79 nhattao.com
29Huy Duc Nguyen18.700.000 Huy Duc Nguyen
30Đặng Trường Giang28.500.000 Đặng Trường Giang (Tiểu Hoàng Đế)