Danh sách những kẻ lừa đảo

Google Search
  Bấm vào Định danh để xem thông tin chi tiết
# Định danh Số vụ lừa đảo Số tiền đã lừa (VNĐ) Tài khoản (MXH, diễn đàn, ...)
261Trần Phát110.000 Phát Trần
262Lê Hoàng16.000 Lê Hoàng
263Nguyễn Văn An25.000 Sandhya Roy (Trần Văn Anh)
264Le Huynh Thanh Phuoc15.000 Phát Hùng Trần
265Trần Văn Nam15.000
266Bùi Văn Bảo22.000 Bảo PT
267Ma Văn Trường22.000 Ma Văn Trường
268Võ Nguyên Hào12.000
269Hải Đăng11.000 Hải Đăng
270Đồng Thanh Sang11.000 Đồng Thanh Sang (Sườn Xào Chua Ngọt)