Danh sách những kẻ lừa đảo

Google Search
  Bấm vào Định danh để xem thông tin chi tiết
# Định danh Số vụ lừa đảo Số tiền đã lừa (VNĐ) Tài khoản (MXH, diễn đàn, ...)
251Lâm120.000 Lâm
252Thảo Tây120.000
253Nguyen Van Luat120.000 Huyền Chipi
254Dieu Van Thien118.000 Hoàng Vũ Thiên
255Duc Mac116.000 Duc Mac
256Trần Thành110.000 Trần Thành
257Phan Quoc Dat110.000 Phan Thè Lè
258Trương Thế Nguyên110.000 Trương Thế Nguyên
259Đặng Văn Khiêm110.000 Đặng Văn Khiêm
260Nguyễn Như Thiết110.000 Nguyễn Như Thiết