Danh sách những kẻ lừa đảo

Google Search
  Bấm vào Định danh để xem thông tin chi tiết
# Định danh Số vụ lừa đảo Số tiền đã lừa (VNĐ) Tài khoản (MXH, diễn đàn, ...)
221NGUYEN TRONG NHON251.000 Nhon Nguyen
222Xuân Bá151.000 Đậu Phụ
223Nguyen Van Giau250.000 Atula
224Huỳnh Tuấn Hải150.000 Huỳnh Tuấn Hải (Thua Về Mọi Mặt)
225Việt Hoàng150.000 Việt Hoàng
226Tuấn Ca150.000 Hoàng Huỳnh
227Nguyễn Khanh150.000 Quang Bùi Duy
228Hà Ngọc Quang150.000 Hà Ngọc Quang (Designer)
229Nguyễn Hoàng Anh150.000 Hoàng Anh
230Nguyen Hoang Gia Bao150.000 Bão Nguyễn