Danh sách những kẻ lừa đảo

Google Search
  Bấm vào Định danh để xem thông tin chi tiết
# Định danh Số vụ lừa đảo Số tiền đã lừa (VNĐ) Tài khoản (MXH, diễn đàn, ...)
211Nguyễn Quỳnh Nhật Ánh270.000 Nguyễn Quỳnh Nhật Ánh
212Hoàng Văn Thắng270.000 Thắng Hoang
213Trần Thị Lệ Xuân170.000 Xuân Trần Thị Lệ (No Problem)
214Ha Thien Nhan170.000 Ha Thien Nhan
215Phạm Văn Đông170.000 Đông Phạm
216Hạ Minh Quân170.000 Hạ Minh Quân
217Nguyễn Thị Yến Nhi161.000 Nguyễn Thị Yến Nhi
218Trần Văn Nghĩa160.000 Trần Văn Nghĩa
219Đoàn Ngọc Linh160.000 Đoàn Ngọc Linh
220Quang Trần155.000 Quangg Trần (Ngại Va Chạm)