Danh sách những kẻ lừa đảo

Google Search
  Bấm vào Định danh để xem thông tin chi tiết
# Định danh Số vụ lừa đảo Số tiền đã lừa (VNĐ) Tài khoản (MXH, diễn đàn, ...)
181Trần Thành Nhân1150.000 Trần Thành Nhân
182Lê Thế Tân1150.000 Lê Thế Tân
1831150.000
184Bão Nguyễn1150.000 Bão Nguyễn
185Nguyễn Văn Sỹ3140.000 Nguyễn Văn Sỹ
186Kiều Hải1140.000 Kiều Hải
187Luong Tuyen Phuong1135.000 Trọng
188Nguyễn Hoàng Lương2121.000 Mai Khuê
189Tạ Duy1120.000 Tạ Duy
190Trần Bình Quân3110.000 Trần Bình Quân (Phải Thật Thành Công)