Danh sách những kẻ lừa đảo

Google Search
  Bấm vào Định danh để xem thông tin chi tiết
# Định danh Số vụ lừa đảo Số tiền đã lừa (VNĐ) Tài khoản (MXH, diễn đàn, ...)
1471Phạm Thế Nguyên10 Phạm Nguyên
1472sukientango2016.com10
1473Ngocnghech10
1474panther-mails.com10
1475011100019761210
1476coverclicks.com10
1477Linh Cy10 Linh Cy (Hỗ Trợ Tài Chính)
1478sukienquockhanh.com10
1479kianovotrian.com10
1480086887810310