Thông tin kẻ lừa đảo

Phạm Mai Hoa

  Bổ sung thông tin   Chia sẻ lên Facebook   Sao chép địa chỉ liên kết   Liên hệ khiếu nại


Thông tin chi tiết

ĐỊNH DANHPhạm Mai Hoa
ĐIỆN THOẠI0335838482
TÀI KHOẢN (MXH, DIỄN ĐÀN, ...) Phạm Mai Hoa
TÀI KHOẢN (MXH, DIỄN ĐÀN, ...) Ngô Đình Sinh

Bằng chứng

Bằng chứng 1   Hình ảnh/Bài viết   0 VNĐ   Lừa nạp thẻ điện thoại và tạo tk ctv chiết khấu cao
Bằng chứng 2   Hình ảnh/Bài viết   6.000.000 VNĐ   Lừa mua thẻ đt
Nếu bạn có thêm thông tin nào hãy Bổ sung thông tin, nếu thấy hữu ích hãy nhấn

TÌM KIẾM


Google Search

BÌNH LUẬN