Thông tin kẻ lừa đảo

Nhật Dung

  Bổ sung thông tin   Chia sẻ lên Facebook   Sao chép địa chỉ liên kết   Liên hệ khiếu nại


Thông tin chi tiết

ĐỊNH DANHNhật Dung
ĐIỆN THOẠI0982005706
TÀI KHOẢN (MXH, DIỄN ĐÀN, ...) Nhật Dung

Bằng chứng

Bằng chứng 1   Hình ảnh/Bài viết   300.000 VNĐ   Hứa trả tiền sau khi mượn nhưng không trả
Nếu bạn có thêm thông tin nào hãy Bổ sung thông tin, nếu thấy hữu ích hãy nhấn

TÌM KIẾM


Google Search

BÌNH LUẬN