Thông tin kẻ lừa đảo

Ngo Thua An

  Bổ sung thông tin   Chia sẻ lên Facebook   Sao chép địa chỉ liên kết   Liên hệ khiếu nại


Thông tin chi tiết

ĐỊNH DANHNgo Thua An
ĐIỆN THOẠI0924192928
KHÁCthecaodt.com
TÀI KHOẢN (MXH, DIỄN ĐÀN, ...) Nguyễn Anh Phương
TÀI KHOẢN (MXH, DIỄN ĐÀN, ...) Ruby Nguyễn
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG0111000324604 Vietcombank, VCB
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG0110639898 Đông Á Bank, DAB

Bằng chứng

Bằng chứng 1   Hình ảnh/Bài viết   280.000 VNĐ   Lừa tuyển CTV bán thẻ cào
Bằng chứng 2   Hình ảnh/Bài viết   1.000.000 VNĐ   Lừa tuyển CTV bán thẻ cào
Bằng chứng 3   Hình ảnh/Bài viết   2.000.000 VNĐ   Tôi bị lừa 4 triệu sau 2 lần và đây là lần 1
Bằng chứng 4   Hình ảnh/Bài viết   2.000.000 VNĐ   Tôi bị lừa 4 triệu sau 2 lần và đây là lần 2
Nếu bạn có thêm thông tin nào hãy Bổ sung thông tin, nếu thấy hữu ích hãy nhấn

TÌM KIẾM


Google Search

BÌNH LUẬN