Thông tin kẻ lừa đảo

Lưu Phước Việt Kha

  Bổ sung thông tin   Chia sẻ lên Facebook   Sao chép địa chỉ liên kết   Liên hệ khiếu nại


Thông tin chi tiết

ĐỊNH DANHLưu Phước Việt Kha
ĐỊA CHỈHuế
ĐIỆN THOẠI0398679855
ĐIỆN THOẠI0889470052
TÀI KHOẢN (MXH, DIỄN ĐÀN, ...) Lưu Phước Việt Kha

Bằng chứng

Bằng chứng 1   Hình ảnh/Bài viết   50.000 VNĐ   Lừa mua bán con giáp trên MOMO
Bằng chứng 2   Hình ảnh/Bài viết   100.000 VNĐ   Lừa bán con giáp trên MoMo
Bằng chứng 3   Hình ảnh/Bài viết   0 VNĐ   Không có mô tả
Bằng chứng 4   Hình ảnh/Bài viết   1.000 VNĐ   Lừa mua con giáp trên MoMo
Nếu bạn có thêm thông tin nào hãy Bổ sung thông tin, nếu thấy hữu ích hãy nhấn

TÌM KIẾM


Google Search

BÌNH LUẬN