Thông tin kẻ lừa đảo

Hương Thảo

  Bổ sung thông tin   Chia sẻ lên Facebook   Sao chép địa chỉ liên kết   Liên hệ khiếu nại


Thông tin chi tiết

ĐỊNH DANHHương Thảo
ĐỊA CHỈHV Quân Y
ĐIỆN THOẠI0946690602
NĂM SINH1996
TÀI KHOẢN (MXH, DIỄN ĐÀN, ...)hương thảo 2610 nhattao.com

Bằng chứng

Bằng chứng 1   Hình ảnh/Bài viết   2.000.000 VNĐ   Lừa bán điện thoại cũ hỏng
Nếu bạn có thêm thông tin nào hãy Bổ sung thông tin, nếu thấy hữu ích hãy nhấn

TÌM KIẾM


Google Search

BÌNH LUẬN