Thông tin kẻ lừa đảo

Doãn Văn Bắc

  Bổ sung thông tin   Chia sẻ lên Facebook   Sao chép địa chỉ liên kết   Liên hệ khiếu nại


Thông tin chi tiết

ĐỊNH DANHDoãn Văn Bắc
ĐIỆN THOẠI0911689456
ĐIỆN THOẠI0981619218
ĐIỆN THOẠI0378963036
TÀI KHOẢN (MXH, DIỄN ĐÀN, ...)An tam nhe nhattao.com
TÀI KHOẢN (MXH, DIỄN ĐÀN, ...)Vinaphone club nhattao.com

Bằng chứng

Bằng chứng 1   Hình ảnh/Bài viết   4.500.000 VNĐ   Lừa bán máy cũ hỏng
Nếu bạn có thêm thông tin nào hãy Bổ sung thông tin, nếu thấy hữu ích hãy nhấn

TÌM KIẾM


Google Search

BÌNH LUẬN