Thông tin kẻ lừa đảo

Đức Chinh

  Bổ sung thông tin   Chia sẻ lên Facebook   Sao chép địa chỉ liên kết   Liên hệ khiếu nại


Thông tin chi tiết

ĐỊNH DANHĐức Chinh
ĐIỆN THOẠI0921070802

Bằng chứng

Bằng chứng 1   Hình ảnh/Bài viết   30.000 VNĐ   Lừa mua bán con giáp trên MoMo
Bằng chứng 2   Hình ảnh/Bài viết   140.000 VNĐ   Lừa đảo bán card điện thoại
Nếu bạn có thêm thông tin nào hãy Bổ sung thông tin, nếu thấy hữu ích hãy nhấn

TÌM KIẾM


Google Search

BÌNH LUẬN