Danh sách các tổ chức/cá nhân đã đóng góp cho website

# Tên tổ chức/cá nhân Số tiền Thời gian Hình thức
1 Le Trieu 5$ 11/04/2019 PayPal
2 Nguyen Vo Anh Khoa 0.36$ 20/07/2019 PayPal
Xin trân thành cảm ơn các quý vị, khoản đóng góp sẽ được dùng để duy trì và phát triển website!
Các khoản đóng góp vui lòng gửi về Perfect Money: U20742603 | Payeer: P1008432737 | PayPal: luadao.ml@gmail.com (Nhấn vào tài khoản để copy)
Hãy chung tay vì một xã hội tốt đẹp hơn!