Danh sách các tổ chức/cá nhân đã đóng góp cho website

# Tên tổ chức/cá nhân Số tiền Thời gian Hình thức
1 Le Trieu 5$ 11/04/2019 PayPal
2 Nguyen Vo anh Khoa 0.36$ 20/07/2019 PayPal
3 Phạm phước 1000 BAN 17/09/2019 Banano
Xin trân thành cảm ơn các quý vị, khoản đóng góp sẽ được dùng để duy trì và phát triển website!
Các khoản đóng góp vui lòng gửi về
Perfect Money U20742603
Payeer P1008432737
PayPal luadao.ml@gmail.com
Bitcoin 3KEtg6KozRMzshM7JCqYT8ozqkqCgHcHm3
Ethereum 0xC97391A02E3Aa86f29b46c6fe829e94E4584030C
Dogecoin DQvZn4NfxuiT18597rLnXDUkhHMKuFxJSX
Banano ban_1kga4qiua73o1k5gajrbciknmfac3kpnejxqkpqurz7kuy9d31kjpmrbc9hb

Nhấn vào tài khoản để copy. Nếu bạn muốn quyên góp bằng cách khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Hãy chung tay vì một xã hội tốt đẹp hơn!